Tuvāk Zinātnei

 Latvijā pirmais studentu veidotais populārzinātniskais žurnāls par pētniecību inženierzinātnēs

RTU Studentu parlamenta populārzinātniskais žurnāls “Tuvāk zinātnei” atraktīvā un konspektīvā veidā sniedz ieskatu RTU studentu pētnieciskajos darbos visās fakultātēs. Žurnālā vienkopus iekļauti bakalaura, maģistra un doktora nobeiguma darbi, intervijas ar darbu autoriem un fakultāšu dekānu vietniekiem zinātniskajā darbā.

Tuvāk Zinātnei vol.2