Semināri un konferences

Zinātniskās konferences ir būtiska daļa no RTU Zinātnes attīstības. Arī RTU Studentu parlaments iesaka aktīvi iesaistīties tajās: gan piedaloties, gan apmeklējot tās – tādējādi paplašināt savu redzesloku un laikus veidojot pieredzi RTU Zinātnisko konferenču darbībā. Papildus informācija par RTU Starptautiskām zinātniskām konferencēm atrodama RTU mājaslapā.

RTU 57. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE


Nordplus

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, līdz 1. martam iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmās. Nordplus piedāvā īstenot studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Vairāk lasi šeit.