Zinātnes nodaļas galvenais mērķis ir popularizēt zinātni RTU vidē un veicināt cilvēku interesi iesaistīties zinātniskajā darbībā.

 

Zinātnes nodaļas projekti:

Populārzinātniskais žurnāls “Tuvāk Zinātnei”
 – Diskusiju vakari “Science Rocks”
 – 3D Printing contest
Studentu Zinātniski Tehniskā konference (SZTK)
– Zinātnes mēnesis sadarbībā ar Rīgas Stradiņu universitāti
– Interešu klubi

 

Zinātnes nodaļa aktīvi ir strādājusi un turpina darbu pie projekta ”Tehniskās Jaunrades dienas”, kas apciemo skolēnus visās Latvijas pusēs un iepazīstina tos ar zinātnes interesanto pusi.

Jau vairākus gadus RTU SP Zinātnes nodaļa ir izveidojusi sadarbību ar RTU Zinātnes departamentu, kā rezultātā ir izveidojis projekts “Zinātnes dienas”, kas šogad pārtaps par ”Zinātnes mēnesi”, kur katru nedēļu, oktobra mēnesī, tiks rīkoti dažādi pasākumi, vieslekcijas un diskusijas par aktuālām tēmām medicīnā un inženierzinātnēs.

Lai veicinātu studentu interesi veidot kvalitatīvus maģistru darbus, zinātnes nodaļa palīdz ieviest sistēmu, kas ļautu maģistru darbu autoriem saņemt atlīdzību, ja viņu darbs ir pietiekami kvalitatīvs, lai to publicētu kādā žurnālā. Atlīdzība atkarīga no žurnāla līmeņa.

Kā viens no gada mērķiem tiek izvirzīts mērķis popularizēt interešu klubus studentu vidū. Debates, elektronika, programmēšana vai pat dzeja. Studenti var atrast sev līdzīgi domājošus cilvēkus un veidot savu interešu klubu. *
*Nolikums un Interešu klubu pieteikuma forma šeit. Pielikums šeit..

 

Papildus informācijas un jautājumu gadījumā sazināties ar:
RTU SP Zinātnes nodaļas vadītāju
Lindu Ditu Ābolu

E-pasts: linda.abola@rtusp.lv
Tālr.: +371 26588086

TJD atskats

Pieteikšanās mājaslapā: tjd.lv vai ej.uz/TJDRiga; ej.uz/TJDValmiera; ej.uz/TJDDaugavpils

Posted by Tehniskās Jaunrades dienas on pirmdiena, 2016. gada 31. oktobris

 

Science Rocks / Alternatīvā enerģija 2016.gada martā.

Zinātnieku nakts 2016.gada oktobris.