Zinātnes nodaļa

Mūsdienās zinātne attīstās straujiem soļiem, tādēļ Rīgas Tehniskā universitāte studējošajiem piedāvā izzināt to, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.

Savukārt RTU SP Zinātnes nodaļa iepazīstina ar jaunākajiem atklājumiem atjaunotajā pasākumā “Science Rocks” , kur tiek apspriests jaunākais pasaulē. Tomēr tas nav vienīgais uzdevums šajā nodaļā. Tā piedāvā iespēju iepazīties ar ārpus studiju kārtas iespējām iesaistīties zinātnē, kā arī iepazīstina studentus ar iespējām apmeklēt savu fakultāšu institūtu laboratorijas un iesaistīties zinātniskajā darbībā.