Vides un infrastruktūras nodaļa

Kas man jādara, lai pieteiktos dzīvošanai RTU dienesta viesnīcā? Kur RTU teritorijā var šķirot atikritumus?  – Šie ir biežākie jautājumi, kurus saņem RTU Studentu parlamenta Vides un infrastruktūras nodaļa. Bet tas nav viss: rūpējoties par zaļo dzīvesveidu RTU vidē, nodaļa organizē arī tādus pasākumus kā Zaļā nedēļa, akciju par godu Pasaules Zemes Stundai, Ziemassvētku labdarības akciju.