Vizuālie materiāli

Vizuālie materiāli

Šeit Tev ir iespēja iegūt RTU Studentu parlamenta , kā fakultāšu studentu pašpārvalžu, logotipus dažādos formātos, izmēros un izkārtojumos!

Obligāti iepazinies ar RTU SP PR koncepciju

Logotipi:

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Studentu pašpārvalde

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvalde

Enerģētikas un elektrotehmikas fakultātes Studentu pašpārvalde

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes Studentu pašpārvalde

E-studiju tehnoloģiju un humanitaro zinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde

Mašīnzinību, Transporta un Aeronautikas fakultātes Studentu pašpārvalde

Inženierekonomikas un vadības fakultātes Studentu pašpārvaldeElektronikas un telekomunikāciju fakultātes Studentu pašpārvalde

Studentu parlaments


Studentu parlamenta logotipi


Fakultāšu studentu pašpārvalžu logotipi