06/10/2017

STUDENTI – SPORTISTI AICINĀTI PIETEIKTIES STIPENDIJĀM 2017./2018. MĀCĪBU GADĀ

Biedrība «Latvijas Sporta federāciju padome» (LSFP) izsludinājusi pieteikšanos Sporta stipendijām 2017./2018. mācību gadam ar mērķi sekmēt studējošo – augstas klases sportistu – iespējas apvienot studijas ar sportiskās meistarības izaugsmi, popularizējot studentu sportu un veicinot rezervju sagatavošanu Latvijas izlašu komandām. Pieteikšanās notiek līdz 30. oktobrim.

LSFP Sporta stipendijai aicināti pieteikties bakalaura, maģistra vai doktora programmās studējošie Latvijas izlašu dalībnieki un kandidāti, kā arī tie Latvijas izlašu dalībnieki un kandidāti, kuri sekmīgi studē augstskolās Eiropas Savienības valstīs. Katrs pretendents, sekmīgi studējot, var saņemt stipendiju ne vairāk kā divu mācību programmu (pirmā līmeņa vai bakalaura un maģistra) studiju laikā. Doktorantūras studenti tiek vērtēti atsevišķi.

Stipendija tiek piešķirta uz vienu studiju mācību gadu. Piešķirtais stipendijas apjoms atkarīgs no valsts budžeta programmā šim nolūkam paredzētajiem līdzekļiem, bet ne vairāk kā 1500 eiro vienam studentam par vienu studiju gadu. Stipendija ir izmantojama pretendentu akadēmiskās un sportiskās izaugsmes sekmēšanai.

Lai pieteiktos stipendijai, pretendentiem jāiesniedz:

1. aizpildīta pieteikuma veidlapa;
2. augstākās izglītības iestādes apliecināts sekmju izraksts par iepriekšējo mācību gadu vai izziņa no augstākās mācību iestādes. Pretendentiem, kuri uzsāk studijas jebkura līmeņa 1. kursā jāiesniedz sekmju izraksts vai izziņa ar norādi, kad students uzsācis mācības 1. kursā;
3. attiecīgās sporta veida federācijas apliecināts labāko sportisko sasniegumu saraksts no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. augustam, norādot sacensību nosaukumus, to norises datumus, vietu, pretendenta ieņemtās vietas, kopējo valstu un dalībnieku skaitu attiecīgajā disciplīnā vai svaru kategorijā, tai skaitā, norādot arī labākos startus Latvijas Augstskolu sporta savienības rīkotajās Latvijas Universiādes sacensībās.

Dokumenti līdz 30. oktobrim jāsūta uz lsfp@lsfp.lv, dokumentu parakstītie oriģināli jāiesniedz vai jāsūta uz LSFP biroju Grostonas ielā 6B, Rīgā, LV-1013.

Konkursa nolikums.

LSFP Sporta stipendijas tiek piešķirtas kopš 2007. gada. Viens no konkursa galvenajiem mērķiem ir atbalstīt sekmīgi studējošos izlases līmeņa sportistus, sniedzot materiālo atbalstu mācību un treniņu darbam. Lēmumu par stipendiju piešķiršanu pieņem LSFP valde, pamatojoties uz Sporta stipendiju komisijas rekomendāciju, kas balstīta uz sportistu sekmēm un sportiskajiem sasniegumiem pēdējā gada laikā.

Papildu informācija par konkursu pieejams LSFP mājaslapā.