15/05/2017

📚 Darbs pie RTU Maģistrantūras studentu anketas rezultātiem turpinās 📚

2016.gada nogalē (1.-31.decembrim) tika aktualizēta RTU maģistrantūras studentu aptauja, kuras rezultātā Studentu parlaments vēlējās uzzināt ar kādām grūtībām studiju laikā saskaras šie studenti.
Aptauja tika nosūtīta visiem pilna laika maģistra un doktorantūras studiju līmeņa studentiem.
 
Studentiem tika uzdoti tādi jautājumi, kā:
Kāpēc students izvēlējās studēt maģistrantūrā?
Kādu informāciju saistībā ar RTU meklē ikdienā?
Vai ikdienā studenti saskaras ar kādām maģistrantūras problēmām, ja jā, tad kādām?
Ja būtu kāda iespēja, kādu informāciju studenti vēlētos saņemt savos e-pastos?
u.c.
 
Pirmkārt, vēlamies pateikties visiem studentiem, kas aizpildīja aptauju un arī sniedza pamatojošas atbildes. Katrs ieteikums un sūdzība tika ņemta vērā.
 
Aptaujas rezultāti tika prezentēti RTU Dekānu padomē, kurā fakultāšu administrācijas pārstāvji tika iepazīstināti ar visbiežāk pieminētajām problēmām ar ko saskaras studenti un kam būtu jāpievērš lielāka uzmanība.
 
Fakultātes Studentu pašpārvaldēm tika nodoti visi aptaujas dati, lai attiecīgi katras fakultātes pārstāvniecība varētu strādāt pie konkrētajām maģistrantūras studentu pieminētajām problēmām.
 
Aptaujas rezultāti tika arī prezentēti RTU Metodiskajā konferencē, kurā pulcējās gan universitātes akadēmiskais, gan administratīvais personāls, lai kopīgi diskutētu par studiju procesa uzlabošanu.
 
Atgādinājums visiem RTU studentiem, ja ir kādas problēmas studiju laikā, kas ir saistītas ar studiju grafiku, komunikācijā ar kādu pasniedzēju, studiju procesu kopā – droši rakstiet uz e-pastu info@rtusp.lv.
Mēs cenšamies strādāt pie visām problēmām, ko redzam un ir aktuālas.

Magistru_aptauja_vizualais_FB