08/12/2017

25.novembra Kopsapulces semināra apskats

25. novembrī RTU SP jaunajiem un jau ilgāku laiku esošajiem biedriem bija iespēja piedalīties Kopsapulces seminārā, kura galvenais mērķis bija parādīt biedriem, ko īsti spēj RTU SP Kopsapulce.
Kā pirmais uzstājās Uģis Citskovskis (RTU SP vecbiedrs un pašreizējais RTU Studiju departamenta direktora p.i.). Viņa atziņa bija, ka “SP ir kā treniņu laukums, kurā trenē prasmes – uzstāšanos, kontaktu iegūšanu, vadīšanu”.
Pēc viņa lekciju lasīja Inga Lapiņa (augstākās izglītības eksperte, IEVF profesore), kura norādīja uz to, ka “līdzdarboties augstskolas attīstībā un lēmumu pieņemšanā ir katra studējošā tiesības un pienākums”.
Trešais lektors bija Mārtiņš Pakulis (RTU SP vecbiedrs), kurš runāja par to, “kā (ne)darboties Kopsapulcē”. Mārtiņš ieteica studentiem sagatavoties, domāt kritiski un noskaidrot vairāku studentu viedokli.
Kā noslēdzošais lektors uzstājās Kaspars Salenieks (RTU SP un Latvijas Studentu apvienības vecbiedrs). Kaspars Kopsapulcei stāstīja par to, kā Kopsapulcei būtu jāsadarbojas ar RTU SP Valdi. Viņš aktīvstiem atgādināja, ka “tava atbildība ir, lai RTU SP Prezidents un Valde labi dara savu darbu”.
Pēc 4 izteiksmīgajām lekcijām un pusdienu pauzes norisinājās 3 stundu Kopsapulces izspēle, ko bija izveidojuši semināra organizatori. Izspēlē tika izveidotas 6 izdomātas fakultātes, katras fakultātes studentiem tika piešķirtas iepriekš sagatavotas problēmas. Visām fakultātēm bija jādiskutē par šiem jautājumiem Kopsapulcē. Izspēles mērķis bija visu fakultāšu pārstāvjiem nonākt pie viena kopsaucēja un lēmuma.
RTU SP saka lielu paldies aktīvistiem, kas apmeklēja semināru kā dalībnieki, kā arī organizatoru komandai – Amandai Brizgai, Laurim Ostrovskim, Edijam Ozolam un Norai Kezikai!
FOTO