06/09/2017

DEMOLA Latvia aicina studentus piedalīties rudens sezonas projektos!

Studenti tiek aicināti piedalīties starpaugstskolu inovāciju platformas DEMOLA projektos, lai 4 mēnešu garumā starpdisciplinārā komandā būs iespēja attīstīt savas kompetences, izstrādājot atvērtāko Latvijas uzņēmumu problēmsituāciju risinājumus un piedāvāt tos realizācijai. Pieteikšanās līdz 18. septembrim šeit: https://latvia.demola.net/

            DEMOLA koncepts: Uzņēmums, iestāde vai organizācija iesniedz risināšanai studentu komandai savu problēmjautājumu, kas saistīts ar produktu vai pakalpojumu attīstību. DEMOLA Latvia ekspertu grupa nokomplektē multidisciplināras un katram projekta saturam atbilstošas komandas, iekļaujot tajās aktīvākos studentus no Latvijas augstskolām. Projekta gaitā studenti apgūst radošās domāšanas, ideju izvērtēšanas un prezentēšanas prasmes, ģenerē netradicionālas idejas ar skatu no malas, pārbauda tās dzīvē un praksē, konsultējas ar labākajiem pasniedzējiem un zinātniekiem. DEMOLA nodrošina darba plānu, metodiku, mentoru atbalstu, izglītojošus seminārus, lai 3,5 mēnešu laikā studentu grupa nonāktu līdz rezultātam. Visus projektus darba gaitā vairākas reizes izvērtē pieaicinātie eksperti, kas sniedz konsultācijas, padomus un novērtējumu studentu darbiem. Ja rezultāts ir labs vai apmierinošs, studenti saņem no partnera iepriekš līgumā atrunāto atlīdzību. Savukārt partneris iegūst jaunus, radošus risinājumus bez finansiāla riska (līgums paredz, ka atlīdzību tiek izmaksāta tikai tad, ja rezultāts ir apmierinošs).

            DEMOLA Latvia ir daļa no DEMOLA Network, kas ir Somijā, Tamperē radīta sadarbības platforma, lai veicinātu studentu, augstskolu un nozaru sadarbību inovāciju radīšanā. Šobrīd Demolas princips ir ieviests jau deviņpadsmit vietās visā pasaulē, t.sk. Latvijā. Savus problēmjautājumus risināšanai DEMOLĀ ir uzticējuši tādi uzņēmumi kā Nokia, Intel, ABB, Nokian, Helsinku pilsētas dome, SAAB, Sony, Canon, Ruukki un daudzi citi gan tehnoloģiju un finanšu, gan būvniecības un ražošanas uzņēmumi. 80% no projektu iesniedzējiem ir atzinuši, ka iegūtie rezultāti ir vērtīgi un izmantojami viņu biznesā. Savukārt Latvijā iepriekšējās DEMOLAS sezonās kā partneri ir piedalījušies tādi uzņēmumi un iestādes kā ERGO, Daugavpils Skrošu rūpnīca, Exigen Services Latvia, AS Sidrabe, FMS, DPA, Vidzemes plānošanas reģions, Cesvaines novada dome, Valsts Zemes dienests, Ķelmēni, TravelOutThere, SEB banka u.c. Pilnu partneru sarakstu var skatīt: http://latvia.demola.net/projects.

            Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) kopā ar partneriem – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un Latvijas Universitāti (LU) – ieguvusi tiesības un finansējumu RTU Dizaina fabrikā rudens sezonā realizēt «Demola Latvia» studentu, uzņēmumu un augstskolu sadarbības platformas konceptu studentu sadarbības veicināšanai ar augstskolām un uzņēmumiem.  RTU trīspusējo sadarbības līgumu parakstījusi ar «Demola» koncepta turētāju «The New Factory» un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), tādējādi kļūstot par «Demola Latvia» vadošo partneri.