RTU Sporta centrs

RTU piedāvā studentiem gan brīvprātīgi apmeklēt sporta nodarbības, gan arī iespēju pilnveidot prasmes izlašu komandās. RTU ik gadu norisinās vairāki nozīmīgi sporta notikumi, kuros var iesaistīties visi studenti, piemēram, Rektora kausa posmi un noslēguma sporta diena RTU semināru, sporta un atpūtas bāzē «Ronīši», Rudens sporta diena, kā arī Nakts turnīri basketbolā un volejbolā.

RTU Sporta centrs

 

RTU Sporta centra darbības mēŗkis ir piedāvāt brīvprātīgi apmeklēt sporta nodarbības 1. kursa studentiem (ar universitātes piešķirtu virtuālo naudu), vecāko kursu studentiem brīvās izvēles «C» daļā (ar universitātes piešķirtu virtuālo naudu), un pārējiem studentiem dažādos sporta veidos (par maksu), kā arī veicināt treniņa procesu individuālajos un komandu sporta veidos un nodrošināt studentu dalību gan Latvijas, gan starptautiska līmeņa sacensībās.

Centra uzdevumi ir arī nodrošināt sporta attīstību RTU studentu, mācībspēku un darbinieku vidū, dodot iespēju sasniegt augstu sporta meistarību un piedalīties dažāda mēroga sacensībās Latvijā un ārpus valsts robežām. RTU sportisti regulāri ir līderi Latvijas Universiādes sacensībās, kā arī Latvijas čempioni volejbolā vīriešiem, peldēšanā, vieglatlētikā, svarbumbu celšanā. Labi sasniegumi ir arī florbolā, basketbolā un cīņas sporta veidos. Starp RTU studentiem un absolventiem sastopami arī vairāki Olimpisko spēļu dalībnieki.

RTU piešķir budžeta vietas sporta talantiem, kuri vēlas studēt RTU, ir uzrādījuši augstus sasniegumus konkrētā sporta veidā, kā arī ir guvuši labas sekmes vidusskolā vai studijās. Studenti tiek aicināti pieteikties RTU sporta komandu atlašu treniņiem, kas katru gadu tiek organizēti pirms sezonas sākuma, kā arī RTU Sporta centrs aicina ikvienu studējošu sportistu elektroniski aizpildīt RTU studējošo sportistu anketu, lai katram individuāli izvērtētu atbalsta iespējas.

Vairāk informācijas: www.rtu.lv/rtu-sporta-centrs

 

Kontakti

Papildus informācijas un jautājumu gadījumā sazināties ar:
RTU Sporta centra direktoru
Egonu Lavendeli

E-pasts: egons.lavendelis@rtu.lv
Tālr.: +371 67089382
Tālr.: +371 29876891

Direktora vietniece izlašu darbā
Sanitu Vīlisteri
E-pasts: sanita.vilistere@rtu.lv
Tālr.: +371 67089307
Tālr.: +371 27800500

Direktora vietniece mācību darbā
Lauru Petroviču
E-pasts: laura.petrovica@rtu.lv
Tālr.: +371 67089382

Lietvede
Daigu Utināni
E-pasts: sports@rtu.lv
E-pasts: daiga.utinane@rtu.lv
Tālr.: +371 67089382