Kontakti – FSP

Fakultāšu studentu pašpārvaldes

ETHZF Studentu pašpārvalde

Kronvalda bulvāris 1
www.facebook.com/ethzfsp

Vadītājs

Valts Vīcups

valts.vicups@rtusp.lv
+371 20278688

RBS Studentu pašpārvalde

Skolas iela 11

Vadītājs

LF Studentu pašpārvalde

Liepāja

Vadītājs

DF Studentu pašpārvalde

Daugavpils

Vadītājs

DF Studentu pašpārvalde

Vadītājs

DF Studentu pašpārvalde

Vadītājs