Kontakti – FSP

Fakultāšu studentu pašpārvaldes

ETHZF Studentu pašpārvalde

Kronvalda bulvāris 1
www.facebook.com/ethzfsp

Vadītājs

Valts Vīcups

valts.vicups@rtusp.lv
+371 20278688

RTU Studentu pašpārvaldes ir arī Rīgas Biznesa skolai un RTU filiālēs Latvijā.

RBS Studentu pašpārvalde

Skolas iela 11

Vadītājs

LF Studentu pašpārvalde

Liepāja

Vadītājs

Laura Ogorceva

l.ogorceva@gmail.com
+371 26614693

DF Studentu pašpārvalde

Daugavpils

Vadītājs

Vadītājs

Vadītājs