ISC

International Students council ir daļa no Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta. Tās galvenais uzdevums ir apvienot aktīvus latviešu un ārzemju studentus – ne tikai ERASMUS apmaiņas studentus, bet arī tos, kas no ārzemēm ierodas Latvijā iegūt pilna laika izglītību.

Aktuālākā informācija ISC Facebook lapā!

ISC sēdēs darba valoda, kā arī protokolu veidošana un vispārējā saziņa notiek angliski; nodaļas mērķis un galvenie darba virzieni ir: pasākumu, semināru, mācību braucienu plānošana un organizēšana ārzemju studentiem, arī viņus pašus iesaistot organizēšanas procesā; darbs pie ārzemju studentu integrēšanas gan universitātes vidē, gan Latvijas sabiedrībā kopumā; ar ārzemju studentiem saistīto akadēmisko un sociālo jautājumu risināšana un ārzemju studentu interešu pārstāvēšana RTU lēmējinstitūcijās. RTU Studentu parlamenta normatīvajos dokumentos noteikts, ka ISC vadītājs vienlaikus ir arī Ārējo sakaru nodaļas vadītāja vietnieks un tam jābūt latviešu valodu zinošam RTU studentam.