International Students council

International Students council (ISC) ir daļa no Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta.

Tās galvenais uzdevums ir apvienot aktīvus latviešu un ārzemju studentus – ne tikai apmaiņas studentus, bet arī tos, kas no ārzemēm ierodas Latvijā iegūt pilna laika izglītību.

Vēl viens liels ISC pienākums ir palīdzēt RTU studentiem aizbraukt Erasmus+ studiju mobilitātē vai praksē

 

Aktuālākā informācija ISC Facebook lapā!


ISC sēdēs darba valoda, kā arī protokolu veidošana un vispārējā saziņa notiek angliski; nodaļas mērķis un galvenie darba virzieni ir: pasākumu, semināru, mācību braucienu plānošana un organizēšana ārzemju studentiem, arī viņus pašus iesaistot organizēšanas procesā; darbs pie ārzemju studentu integrēšanas gan universitātes vidē, gan Latvijas sabiedrībā kopumā; ar ārzemju studentiem saistīto akadēmisko un sociālo jautājumu risināšana un ārzemju studentu interešu pārstāvēšana RTU lēmējinstitūcijās.