Mašīnzinību, Transporta un Aeronautikas fakultāte

DARBĪBAS PROGRAMMA