Inženierekonomikas un vadības fakultāte

DARBĪBAS PROGRAMMA

 

ievf