E-studiju Tehnoloģiju un Humanitāro Zinātņu fakultāte

DARBĪBAS PROGRAMMA