Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

DARBĪBAS PROGRAMMA