Arhitektūras un pilsētplānošanas

fakultātes studentu pašpārvalde

Būvniecības inženierzinātņu

fakultātes studentu pašpārvalde

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas

fakultātes studentu pašpārvalde

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes

fakultātes studentu pašpārvalde

Elektronikas un telekomunikāciju

fakultātes studentu pašpārvalde

E-studiju Tehnoloģiju un Humanitāro Zinātņu

fakultātes studentu pašpārvalde

Inženierekonomikas un vadības

fakultātes studentu pašpārvalde

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas

fakultātes studentu pašpārvalde

Mašīnzinību, Transporta un Aeronautikas

fakultātes studentu pašpārvalde

Daugavpils filiāles

studentu pašpārvalde

Liepājas filiāles

studentu pašpārvalde

oRTUs

e-studijas