FINANŠU NODAĻA

Finanšu nodaļa, protams,  atbild par RTU SP finansēm, bet tomēr, kā izrādās – ne tikai. Nebaidoties teikt skaļi to, ka šī ir viena no svarīgākajām nodaļām kvalitatīvai parlamenta darbībai un attīstībai, jāmin arī tas, ka tā ir arī viena no daudzpusīgākajām nodaļām – šīs nodaļas kompetencē ietilpst:

RTU SP Gada balva 2016

 

Finanšu nodaļa var arī lepoties par visām veiksmīgajām sadarbībām, kas sniegušas un sniedz Studentu parlamentam gan finansiālu, gan materiālu atbalstu, tādējādi ļaujot pierādīt mums to, ka esam organizācija ar augstu atbildības sajūtu un lieliskām komunikācijas prasmēm. Tā kā vārds “sadarbība” nozīmē abpusēju palīdzības apmaiņu – zemāk var redzēt to, kā un cik veiksmīgi esam reklamējuši mūsu sadarbības partnerus:

1.att.: “Jagermeistar” kontrolpunkts RTU Fukšos;

2.att.: “Jagermeistar” Fukšu ballē;

3.att.: Ziemassvētku balles atbalstītāju logo kā egles rotājumi;

4.,5.att.: RTU SP Pašpārvalžu gada balvas atbalstītāju logo iekļauti foto sienā;

6.,7.att.: RedBull produkcija RTU rudens sporta spēlēs.

 

RTU Ziemassvētku balle 2017

Fukšu balle 2017

Sadarbības iespējas:

 

Nav noslēpums, ka veiksmīga studentu organizācijas pastāvēšana ir atkarīga no dažādiem faktoriem – viens no tiem, nemitīga sadarbības iespēju apzināšana un to pozitīva realizēšana. Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments ir vienmēr gatavs sadarboties. RTU Studentu parlamenta biedrība kopš 2004 .gada ir organizācija ar sabiedriskā labuma statusu. Sadarbojoties ar mums, Jums tiek dota iespēja sadarboties ar Latvijas lielākās augstskolas studentiem!

 

Ja vēlaties sadarboties ar RTU SP mūsu rīkotajos projektos vai iniciatīvās, mēs piedāvājam šādu sadarbību:

RTU Sporta diena 2016 “Rudens roņi”

RTU Sporta diena 2017 “Rudens roņi”

Atlaides studentiem