Latvijas Studentu apvienība


Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. LSA loma ir atrunāta Augstskolu likumā. Organizācija ir Eiropas Studentu apvienības (ESU) biedrs.

Apvienības ilggadējs un nemainīgs sauklis ir „Studentu lieta – taisna un cieta!”.

Saskaņā ar LR Augstskolu likumu, studējošo pārstāvniecībai un viedokļa paušanai augstskolu studējošo pašpārvaldes izveido Latvijas Studentu apvienību. Latvijas Studentu apvienība ir studējošo pašpārvalžu koleģiāla apvienība, kurā ietilpst visu akreditēto augstskolu studējošo pašpārvalžu pārstāvji.

Latvijas Studentu apvienība:

vairāk aktuālas informācijas par LSA

Pārstāvji Domē:

RTU Studentu parlamenta pārstāvji Latvijas Studentu apvienības Domē:

Pārstāvji Domē:

Indra Pētersone
RTU SP Ārējo sakaru nodaļas vadītāja
indra.petersone@rtusp.lv
+371 28219438

Matijs Babris
APF SP vadītājs
matijs.babris@gmail.com
+371 25925972

Alīna Beitāne
APF SP Studiju nodaļas vadītāja
alina.beitane@gmail.com
+371 26140371

Oskars Niks Mālnieks
IEVF SP Studiju nodaļas vadītājs
oskarsniks.malnieks@gmail.com
+371 26202074