Mūsu ikdienas dzīve nav iespējama bez sakariem, bez tiem esam kā bez rokām. RTU SP būtu grūti bez Ārējo sakaru nodaļas. Tās mērķis ir veicināt RTU SP attīstību, atpazīstamību un sadarbību ar organizācijām un augstskolām kā Latvijas, tā starptautiskā mērogā.

Ārējo sakaru nodaļa organizē informācijas apmaiņas tikšanās, veido kopīgus projektus ar citu augstskolu un organizāciju pārstāvjiem gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī rūpejas par jaunu un vērtīgu kontaktu dibināšanu.

Ārējo sakaru nodaļa bieži vien kalpo kā RTU SP vizītkarte – prezentācijas RTU viesiem (vietējiem un ārzemju), RTU SP vecbiedru (alumni) programma.

Ārējo sakaru nodaļa organizē RTU SP pārstāvniecību Latvijas Studentu apvienībā un veicina RTU studentu iesaistīšanos LSA aktivitātēs. Ārējo sakaru nodaļas vadītājs ir RTU SP frakcijas vadītājs Latvijas Studentu apvienībā. Svarīgs nodaļas darbības virziens ir informācijas plūsmas veidošana ārpus RTU.

Ārējo sakaru nodaļai aktīvi jāseko līdzi starptautiskajām iespējām, kuras piedāvāt studentiem. Viena no iespējām ir iesaistīties tādu starptautisko organizāciju darbā, kam RTU ir izveidota lokālā grupa, piemēram, BEST, ESTIEM. Paralēli tiek piedāvātas iespējas apmeklēt izglītījošas aktivitātes ārvalstīts, piemēram, konferences un vasaras skolas.

Papildus informācijas un jautājumu gadījumā sazināties ar:
RTU SP Ārējo sakaru nodaļas vadītāju
Teodoru Kerimovu

E-pasts: teodors.kerimovs@rtusp.lv
Tālr.: +371 26649592