ĀRĒJO SAKARU NODAĻA

Bez sakariem mēs esam kā bez rokām! Mūsdienās ir grūti kaut dienu iztikt bez mobilā telefona, tāpat kā RTU būtu grūti, pat neiespējami, iztikt bez Ārējo sakaru nodaļas. Ārējo sakaru nodaļas mērķis ir veicināt RTU SP attīstību, atpazīstamību un sadarbību ar organizācijām un augstskolām kā Latvijas, tā starptautiskā mērogā. ĀSN organizē seminārus, informācijas apmaiņas tikšanās un veido kopīgus projektus ar citu augstskolu un organizāciju pārstāvjiem gan Latvijā, gan ārvalstīs.

ĀSN organizē RTU SP pārstāvniecību Latvijas Studentu apvienībā un veicina studentu iesaistīšanos LSA aktivitātēs. ĀSN vadītājs ir RTU SP frakcijas vadītājs Latvijas Studentu apvienībā. Svarīgs ĀSN darbības virziens ir informācijas plūsmas veidošana ārpus RTU.

Ārējo sakaru nodaļa bieži vien kalpo kā RTU SP vizītkarte – prezentācijas RTU viesiem, līdzdalība ERASMUS studentu uzņemšanas un adaptēšanās procesā, RTU SP Alumni programma. Tāpat ĀSN palīdz arī mūsu studentiem aizbraukt ERASMUS studijās vai praksē.