STN

Studiju nodaļa

VIN

Vides un infrastruktūras nodaļa

ZiNo

Zinātnes nodaļa

ĀSN

Ārējo sakaru nodaļa

KSN

Kultūras un sporta nodaļa

SAN

Sabiedrisko attiecību nodaļa

FN

Finanšu nodaļa

ISC

International students council

PROJEKTI

KĀ MĒS STRĀDĀJAM?


RTU Studentu parlaments (RTU SP) = īstā vieta visiem tiem RTU studentiem, kas savam studiju laikam vēlas piešķirt pievienoto vērtību. RTU SP pulcē kuplu skaitu aktīvu studentu no visām fakultātēm, apvienojot katras fakultātes un filiāļu studentu pašpārvaldes. Ikviens, kurš iesaistās RTU Studentu parlamentā, var izvēlēties sev interesējošu jomu, kā pilnveidot sevi un attīstīt savas spējas, tādējādi palīdzot attīstīties arī RTU studentu dzīves kvalitātei.

Studentu interešu aizstāvēšana RTU lēmējinstitūcijās, studiju kvalitātes pārraudzība, dažādu sociālo lietu risinājums, studiju, zinātnes, sporta un kultūras pasākumu organizēšana, sadarbība ar Latvijas un ārzemju studentu organizācijām – šādi kopumā varētu raksturot RTU Studentu parlamenta darbības sfēras, taču ikdienā tas visbiežāk izpaužas kā nemitīga komunikācija ar domubiedriem, dažādu ideju ģenerēšana, kā arī to realizēšana no A – Z, veicot daudzveidīgus pienākumus un piedzīvojot neaizmirstamus īstas studentu dzīves mirkļus.

Lai pievienotos RTU Studentu parlamenta aktīvajai studentu saimei un uzzinātu, kā viss norit reālajā dzīvē, apmeklē savas fakultātes Studentu pašpārvaldes sēdi vai izvēlies doties uz kādu RTU Studentu parlamenta nodaļu tikšanās reizi.

RTU SP


CONTACT US!

+371 26113110